Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

Активности на настоятелството:

  • м.декември 2018г. - Kоледната кампания на 25 ОУ „Д-р Петър Берон” за набиране на средства за болните деца и сирачетата събра 2 050 лева. Сумата бе разпределена по следния начин: на 2 деца по 525 лева и на 8 сирачета и полусирачета по 125 лева. 
  • м.март 2019г. - Стартира благотворителна акция за набиране на средства за талантливите деца на 25 ОУ „Д-р Петър Берон”. Парите ще се събират чрез дарения в специално обозначена за целта кутия и чрез продажбата на покани за концерта по повод 101-вата годишнината на училището. Средствата ще бъдат изразходвани за подкрепа и развитие на различни училищни инициативи.