Доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020; 2020-2021 и 2021-2022 учебни години

Доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020; 2020-2021 и 2021-2022 учебни години