Прием в 25 ОУ "Д-р Петър Берон"

Прием в 25 ОУ

Свободни места - 4

 

Карта с прилежащата територия на 25 ОУ,

получена от Столична община