Невена Серафимова Невена Серафимова
Изобразително изкуство
Веселина Илиева Веселина Илиева
Български език и литература
Никол Такова Никол Такова
Български език и литература
Екатерина Толева Екатерина Толева
Английски език
Анна Иванова Анна Иванова
Английски език
Надя Йорданова Надя Йорданова
Математика, Физика и астрономия
Румяна Димитрова Румяна Димитрова
Математика, Физика и астрономия
Светлана Андреева Светлана Андреева
Информационни технологии, Компютърно моделиране
Снежана Гаджанова Снежана Гаджанова
Компютърно моделиране
Красимира Славчева Красимира Славчева
История и цивилизация, Домашна техника и икономика, Технологии
Елена Георгиева Елена Георгиева
География и икономика
Цветелина Филипова Цветелина Филипова
Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство
Даниела Куновска Даниела Куновска
Физическо възпитание и спорт
Илко Вълков Илко Вълков
Физическо възпитание и спорт
Меглена Пецановска Меглена Пецановска
Класен ръководител на 1“а“ клас
Иглика Петрова Иглика Петрова
Класен ръководител на 1“б“ клас
Росица Гавраилова Росица Гавраилова
Класен ръководител на 1“в“ клас
Светлана Николова Светлана Николова
Класен ръководител на 1“г“ клас
Ваня Цекова Ваня Цекова
Класен ръководител на 2“а“ клас
Венета Янкова Венета Янкова
Класен ръководител на 2"б" клас
Стефка Алипиева Стефка Алипиева
Класен ръководител на 2"в" клас
Теменужка Узунова Теменужка Узунова
Класен ръководител на 2“г“ клас
Искра Бонева Искра Бонева
Класен ръководител на 2“д“ клас
Василка Велева Василка Велева
Класен ръководител на 3“а“ клас
Цветанка Бозаджиева Цветанка Бозаджиева
Класен ръководител на 3“б“ клас
Мария Аббас Мария Аббас
Класен ръководител на 3“в“ клас
Николета Петкова Николета Петкова
Класен ръководител на 3“г“ клас
Мариана Филипова Мариана Филипова
Класен ръководител на 3“д“ клас
Десислава Неданова Десислава Неданова
Класен ръководител на 4“а“ клас
Зорница Славкова Зорница Славкова
Класен ръководител на 4“б“ клас
Мария Грозданова Мария Грозданова
Класен ръководител на 4“в“ клас
Полина Желязкова Полина Желязкова
Класен ръководител на 4“г“ клас
Ивелина Великова Ивелина Великова
Класен ръководител на 4“д“ клас
Десислава Маринова Десислава Маринова
Учител в Подготвителна група
Боряна Арабаджиева Боряна Арабаджиева
Учител в ЦДО
Ирена Динева Ирена Динева
Учител в ЦДО
Ивелина Михайлова Ивелина Михайлова
Учител в ЦДО
Красен Кирилов Красен Кирилов
Учител в ЦДО
Георгия Петрова Георгия Петрова
Учител в ЦДО
Моника Методиева Моника Методиева
Учител в ЦДО
Даниела Мустакова Даниела Мустакова
Учител в ЦДО
Стела Колева Стела Колева
Учител в ЦДО
Елвира Гюрева Елвира Гюрева
Учител в ЦДО
Надя Жишкина Надя Жишкина
Психолог