Невена Серафимова Невена Серафимова
Изобразително изкуство
Ангелина Петрова Ангелина Петрова
Български език и литература
Екатерина Толева Екатерина Толева
Английски език
Надя Йорданова Надя Йорданова
Математика, Физика и астрономия
Светлана Андреева Светлана Андреева
Математика, Информационни технологии, Компютърно моделиране
Даниела Великова Даниела Великова
География и икономика, Информационни технологии, Компютърно моделиране
Красимира Славчева Красимира Славчева
История и цивилизация, Домашна техника и икономика, Технологии
Цветелина Филипова Цветелина Филипова
Човекът и природата, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Изобразително изкуство
Владислав Вълков Владислав Вълков
Физическо възпитание и спорт
Даниела Куновска Даниела Куновска
Физическо възпитание и спорт
Ваня Цекова Ваня Цекова
Класен ръководител на 1“а“ клас
Венета Янкова Венета Янкова
Класен ръководител на 1"б" клас
Стефка Алипиева Стефка Алипиева
Класен ръководител на 1"в" клас
Теменужка Узунова Теменужка Узунова
Класен ръководител на 1“г“ клас
Искра Бонева Искра Бонева
Класен ръководител на 1“д“ клас
Василка Велева Василка Велева
Класен ръководител на 2“а“ клас
Цветанка Бозаджиева Цветанка Бозаджиева
Класен ръководител на 2“б“ клас
Мария Аббас Мария Аббас
Класен ръководител на 2“в“ клас
Николета Петкова Николета Петкова
Класен ръководител на 2“г“ клас
Мариана Филипова Мариана Филипова
Класен ръководител на 2“д“ клас
Виктория Кирова Виктория Кирова
Класен ръководител на 3“а“ клас
Анелия Йовчева Анелия Йовчева
Класен ръководител на 3“б“ клас
Мария Грозданова Мария Грозданова
Класен ръководител на 3“в“ клас
Полина Желязкова Полина Желязкова
Класен ръководител на 3“г“ клас
Ивелина Великова Ивелина Великова
Класен ръководител на 3“д“ клас
Златка Долутарова Златка Долутарова
Класен ръководител на 4“а“ клас
Невена Павлова Невена Павлова
Класен ръководител на 4“б“ клас
Десислава Неданова Десислава Неданова
Класен ръководител на 4“в“ клас
Росица Гавраилова Росица Гавраилова
Класен ръководител на 4“г“ клас
Десислава Маринова Десислава Маринова
Учител в Подготвителна група
Ирена Динева Ирена Динева
Учител в ПИГ
Даниела Мустакова Даниела Мустакова
Учител в ПИГ
Стела Колева Стела Колева
Учител в ПИГ
Красен Кирилов Красен Кирилов
Учител в ПИГ
Елисавета Стоянова Елисавета Стоянова
Учител в ПИГ
Ивелина Михайлова Ивелина Михайлова
Учител в ПИГ
Боряна Арабаджиева Боряна Арабаджиева
Учител в ПИГ
Моника Методиева Моника Методиева
Учител в ПИГ
Надя Жишкина Надя Жишкина
Психолог