Надка Христова Надка Христова
Директор
Учител по български език и литература
Даниела Великова Даниела Великова
Заместник - директор
Учител по География и икономика, Информационни технологии, Компютърно моделиране
Валя Кръстева Валя Кръстева
Заместник - директор
Учител по български език и литература