Отворени врати

Отворени врати

НАЧАЛЕН ЕТАП

·       ПГ – „АЗ И МАМА РАБОТИМ ЗАЕДНО”

·       1А – „ПРОЛЕТ”

·       1Б – „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

·       1В – ИНТЕГРАТИВЕН УРОК „ПРОЛЕТТА В БАГРИ, НОТИ И СТИХОВЕ”

·       1Г – „ЗАБАВЕН АНГЛИЙСКИ”

·       1Д – „ПРОЛЕТНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ”

·       2А – „ЖИВОТЪТ В МОЯ КЛАС”

·       2Б – „УРОК ЗА ПРОЛЕТТА”

·       2В – „АЗ И МАМА РЕШАВАМЕ ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ”

·       2Г – „СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И     ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

·       2Д – „ПРОЛЕТНИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ”

·       3А – „БАСНИТЕ – ИЗВОР НА МЪДРОСТ”

·       3Б – ИНТЕРАКТИВЕН УРОК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

·       3В – „СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА”

·       3Г – „ДА ПРИЕМЕМ РАЗЛИЧНИТЕ”

·       4А – „ПРОЕКТИ ЗА БЪЛГАРИЯ”, „ПРОЛЕТ”

·       4Б – „СЪКРОВИЩАТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ”

·       4В – „ПРОЛЕТТА ПРИ НАС”

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:

 

·       5А КЛАС С Д.ВЕЛИКОВА И Н.СЕРАФИМОВА –

„ДЕН НА ВОДАТА”, „ДЕН НА ЗЕМЯТА” – ГЕОГРАФИЯ, ИТ

·       5Б КЛАС С Е.ТОЛЕВА И Г.ГАШЕВА „MUSIC AND ME” – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МУЗИКА

·       6А, 6Б КЛАСОВЕ С Н.ЙОРДАНОВА, К.ЙОСИФОВА И СВ.АНДРЕЕВА – „ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕЛА НА ПЛАТОН И АРХИМЕД”

·       6А , 6Б КЛАСОВЕ С А.ПЕТРОВА – „БЪЛГАРИЯ – КУЛТУРНИ ФАКТИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ”

·       6А, 6Б, 7А КЛАСОВЕ С Цв.ФИЛИПОВА – „ПРОЛЕТНА ПЛЕТЕНИЦА В ОБРАЗ И ТАНЦ”

·       7А КЛАС С В.КРЪСТЕВА – „НИЕ ЗНАЕМ РОДНИЯ ЕЗИК”

·       7А, 7Б КЛАСОВЕ С КР.СЛАВЧЕВА И ВЛ. ВЪЛКОВ – „ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ – ПОСЛАНИЕ НА МИРА”

       

Още снимки