Ден на търпението

Ден на търпението

 

  • В часовете по изобразително изкуство бяха изработени символи на събитието в различни цветни и оригинални конфигурации.
  • В часовете по информационни технологии на  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б клас учениците направиха презентации за събитието.
  • Класовете от начален етап изработиха табла.
  • Клуб „Аз и Светът” направи рисунки и послания за събитието, които ще събере в книга на търпението.
  • „Имам търпение да пораснеш” – инициатива с посаждане на растение, дърво или цвете.
  • В часовете по физическо възпитание и спорт – игри за търпение.
  •  „Дърво на търпението” пред кабинета на училищния психолог с послания и символи.
  • Открит урок - презентация за толерантността пред учениците от прогимназиален етап с водещ училищният психолог.

Още снимки