На 28.02.2017г. родители от 1а клас представиха своите професии и хобита.

На 28.02.2017г. родители от 1а клас представиха своите професии и хобита.

На 28.02.2017г. родители от 1а клас представиха своите професии и хобита.