144 години от гибелта на Васил Левски

144 години от гибелта на Васил Левски

144 години от гибелта на Васил Левски

    На 14 февруари в часа на класа бе проведен  „Урок по родолюбие – Левски в историята, литературата и изобразителното изкуство”. Представени бяха презентации, учителите проведоха и беседи за живота, дейността и светлата личност на Апостола. Много класове създадоха и проекти, посветени на героя ни.

    В часовете по изобразително изкуство децата рисуваха с ентусиазъм и респект портрети на любимия национален герой и композиции, представящи ключови моменти от живота му. Най - добрите рисунки са подредени в традиционната изложба  „180 години Левски в историята и в сърцата ни", посветена на Васил Левски. Във факултативния час по компютърна графика и фотография на петите класове учениците създадоха с компютърни технологии плакати по темата.

    Конкурс за презентация на тема „180 години Левски в историята и в сърцата ни” бе проведен с класовете от прогимназиален етап в часовете по информационни технологии.  Сборна група ученици и учители от 25 ОУ ще поднесе цветя на паметника на Апостола на 19 февруари.

      

Още снимки