Среща с професора по археология Людмил Гетов

Среща с професора по археология Людмил Гетов

Среща с професора по археология Людмил Гетов

    В срещата взеха участие и учениците от клуб „Краезнание“. Всички проявиха голям интерес към разказа на г – н Гетов. Бяха задавани съдържателни въпроси, подчертаващи интереса на учениците по тази тема.