Посещение на Музейко в 1г

Посещение на Музейко в 1г

   Децата се запознаха с понятието "форма" и какви видове форми съществуват. Много от тях можем да видим в ежедневието си. Накрая изработиха по отбори релефна карта на България от хартиени материали.