Състезание по български език и литература

Състезание по български език и литература

Състезание по български език и литература

     Прозвуча химнът на Кирил и Методий и състезанието започна.

   Двата смесени отбора от петокласници, шестокласници и седмокласници показаха отлични знания по граматика, българска литература и култура. Учениците демонстрираха умения по правопис, по краснопис на глаголическите букви, комуникативни умения, съобразно зададена ситуация и др. Най - интересно бе състезанието за артистично изпълнение на художествен текст. Пред зрителите бе представен забавен епизод от "Бай Ганьо" и прочувствена рецитация с елементи на драматизация по "Хайдути" от Христо Ботев. В състезанието бе включена и публиката, която също показа много добри знания и съобразителност в проведената викторина с нея.

  Много емоции донесоха и музикалните паузи, в които присъстващите се насладиха на прекрасни народни танци в изпълнение на шестокласнички, ръководени от г-жа Галина Гашева. Танците на тези талантливи момичета и тяхната ръководителка станаха неизменна част от всички училищни тържества. Г-жа Гашева не само открива и развива разнородните дарби на децата, но и ги приобщава към омаята на българския фолклор, възпитава уважение и любов към българските корени и традиции.

  За пъстротата на празника допринесоха и красивите костюми и декори. Присъстваше и сериозното, и закачливото, което много допадна на зрителите.

   И като на състезание – трябва да има победители. Финалният кръг бе " Директорският", който бе последното изпитание за участниците. Бе излъчен отбор на първо място, но като че ли всички спечелиха - и двата отбора получиха торти, а най - знаещите сред публиката - бонбони.

  Състезанието по български език и литература бе още един училищен празник - празник на духовността!

Още снимки може да видите тук