Ден на вътрешния мир

Ден на вътрешния мир

   Международният проект Inner Peace Day („Ден на вътрешния мир“) е иницииран след атентатите в Брюксел и вече е реализиран сред десетки хиляди ученици и студенти от цял свят.

    Целта на проекта е да се посеят семената на мира и разбирателството сред младите хора, което способства и за индивидуалното благополучие на човек, и за установяване на социална хармония.

    В 25 ОУ обучени доброволци осъществиха занимания с децата. Чрез игри и беседи организаторите оказват положително въздействие върху децата, освобождавайки ги от негативни емоции и несигурност.

Още снимки от деня