Урок по изобразително изкуство във 2б клас

Урок по изобразително изкуство във 2б клас

Урок по изобразително изкуство във 2б клас

     На 22.11.2017 г. бе проведен урок по изобразително изкуство с гостуващ за класа учител - Невена Серафимова, преподавател по изобразително изкуство в 25 ОУ. Тя бе поканена от класния ръководител на 2б клас - Цветанка Бозаджиева, да проведат един съвместен час по този предмет. Идеята за споделен час е продължение на подобен урок, проведен през миналата учебна година. Тогава бяха интегрирани предметите математика и изобразително изкуство. Учениците от този клас, макар че са с насоченост математика и информационни технологии, проявяват интерес към споменатата творческа дисциплина. Темата на урока бе „Коледен натюрморт". Децата и тяхната класна ръководителка бяха гости на кабинета по изобразително изкуство. Под ръководството на Бозаджиева те демонстрираха усвоените до този момент знания и умения по предмета. А Невена Серафимова ги потопи в света на изкуството, като допълни наученото и ги насочи към нови знания, техники, начини за изпълнението на поставената задача. Учениците рисуваха с огромно удоволствие под ръководството на двете учителки и създадоха емоционални и колоритни натюрморти. В края на часа всички изразиха своето удоволствие от нестандартния час и си обещаха, че в скоро време ще проведат следващ подобен урок.

Още снимки може да видите тук