Есенен спортен празник

Есенен спортен празник
    На 18.10.2017г. се проведе Есенен спортен празник. В него активно участие взеха учителите в ЦДО и техните класове. Децата се забавляваха и участваха с огромно желание. Всеки клас успя да спечели първо място в различни състезателни игри и получи грамота.