"Баба приказки разказва"

   По повод инициатива в Iд клас - "Баба приказки разказва" при първокласниците гостува подготвителната група. Баба Ваня разказа приказката "Житената питка", а питката се търкулна и достигна до всички деца.