"Младите Бероновци творят" - конферентен урок по изобразително изкуство

"Младите Бероновци творят" - конферентен урок по изобразително изкуство

     По повод 100-годишния юбилей на 25 ОУ "Д-р Петър Берон" се осъществи конферентен урок между партньорските училища - 25 ОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Д-р Петър Берон" - град Плевен.

     Темата бе "Керамиката - древна и съвременна. Празнична керамика.". Урокът е в рамките на ФУЧ - 5 клас и в двете училища и е замислен като модул. В рамките на 4 учебни часа учениците изпълняват творчески задачи от различни етапи - проектиране, създаване и декориране на керамични съдове. Учениците се запознаха с технологията на изработване на керамиката, с тъй наречената фуршова техника, със спецификата при декориране на керамичен съд с празнична украса. Възможността децата да се почувстват "творци", както и идеята сътвореното да е посветено на забележителната годишнина на 25 ОУ, са добър стимул за развиване креативността на учениците. Урокът формира и умението им за създаване на колективни творчески проекти, възпитавайки ги и на естетика, и на толерантност и сътрудничество. Видео-комуникацията, обмяната на опит между децата и учителите от различни училища и населени места обогатяват знанията за подхода при създаване на декоративни форми. 

     Урокът бе подготвен и осъществен от Н. Серафимова и Л. Петкова - учители по изобразително изкуство. В техническата подготовка участваха и учителите по информационни технологии от двете училища, като конферентната връзка бе осъществена чрез платформата GoToMeeting.

    В навечерието на юбилея на 25 ОУ ще бъде уредена изложба от сътвореното от учениците от 25 ОУ "Д- р Петър Берон" - София и ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен.

Още снимки от урока може да видите тук

Видео