Урок по математика по Бероновата метода

Урок по математика по Бероновата метода

Урок по математика по Бероновата метода

   На 22.02.2018 г. се проведе съвместен урок с ученици от класа на г-жа Росица Гавраилова и ученици от шести клас с преподавател г-жа Надя Йорданова. Урокът бе посветен на 100-годишнината от създаването на училището.

 Класната стая пресъздаваше атмосферата на българското възрожденско училище, а урокът демонстрира взаимоучителната метода, въведена и използвана по онова време от видни книжовни дейци.

   Началото бе отбелязано с революционни песни, а аудио-запис с поучителни думи на д-р Петър Берон прикова вниманието на присъстващите.

   По време на урока учениците решаваха задачи, които са решавали техните прабаби и прадядовци. Текстовете възпроизвеждаха духа на историческата епоха и показаха практическата насоченост на обучението по смятане по онова време. Учениците с изненада научиха, че задачите са от учебника "Сметанка", издаден през 1898г. Оказа се, че децата не се затрудняват и днес, а се справят отлично.

   Интересни факти за възрожденското образование всички си припомниха с въпросите от подготвената викторина.

    Накрая най-добрите получиха подобаващи награди и свидетелства.

  Урокът се превърна в училищен празник, на който присъстваха много родители, гл. експерт по математика в РУО София-град г-жа Лидия Гавраилова, директорът на 25 ОУ г-жа Надка Христова, заместник - директорите, учители.

    За осъществяване на инициативата съдействаха и г-жа Христова, г-жа Серафимова и г-жа Гашева.

Очаквайте още интересни уроци от 25 ОУ скоро