Беронови уроци

Беронови уроци

   Юбилейната 100-годишнина на нашето училище е наситена с редица интересни инициативи, осъществени чрез идеите, усилията и желанието  на ученици, учители и с помощта на родители. Една от тези прояви са и т.н. БЕРОНОВИ уроци, чийто акцент е взаимоучителната метода.

    Методът е базиран на това по-напредналите и способни ученици, под надзора на учителя да се използват като негови помощници в предаването на усвоените от тях знания на другите ученици. Методът днес е известен като учене чрез преподаване. Мотото на метода е „Qui docet, discit”- „Който преподава, научава”.

    В 25 ОУ бяха проведени няколко такива уроци:

I.

    На 25.01.18 се проведе открит урок по английски език под надслов ‘Beron in our school’. Урокът започна с презентация на ученици от 7б клас на тема ‘IQ’. В следващите минути деца от 2,3 и 4 клас работиха върху тест за живота  и делото на нашия патрон. Всички заедно се забавляваха като играха интересни образователни игри, а второкласници разказаха басня. Гости на Бероновия урок бяха г-жа Надка Христова, г-жа Валя Кръстева и г-жа Ани Спасова. За блестящото си представяне всички деца получиха грамоти.

II.

   Водата играе съществена роля за подържане на живота и е едно от най-разпространените вещества на земята. Всички жизнени процеси в човешкото тяло са свързани с вода. Темата  „Водата – извор на живот” дава възможност на учениците от 4 клас да затвърдят и обогатят своите знания за водата и нейните свойства с помощта на ученици от 6 клас като се демонстрира в действие взаимоучителната метода. Организацията и ръководството бе на г-жа Невена Павлова и г-жа Цветелина Филипова.

  Урокът започна с интересна история за кръговрата на водата, разказана от по-големите ученици. По атрактивен начин се припомниха знания за свойствата на водата, изработена бе графика, свързана с температурата на водата при загряване и охлаждане. Учениците от 4 клас показаха умението си да работят с интерактивна дъска, решавайки кръстословица, свързана с темата. По-големите пък чрез лабораторен опит показаха как се открива вода в плодовете и зеленчуците.

   Урокът завърши с демонстрация на г-жа Филипова  – „загадъчни” рисунки върху вода чрез ЕБРУ – особена техника в изобразителното изкуство, при която се създават невероятно красиви картини.

III.

    Бероновият урок в 3а и 1д клас беше на тема: „Нравственото възпитание на учениците според Рибния буквар“.

   В урока взеха участие всички ученици, разделени на две групи: „Съвременно училище“ и „Взаимно училище“

   Двама водещи представиха д-р Петър Берон, който беше присъстващ и активен участник в урока. Ролята му изпълни Константин Захариев от 3а клас и се справи блестящо.

   Обстановката на урока също беше и съвременна, и традиционно българска за времето на Рибния буквар.

   Представени бяха „Умни ответи“ и „Добри съвети“, драматизация на Беронови басни. Овации предизвика Бероновото четене на буквите, молитвите преди и след четене и чудесните герои на басните, изиграни от първокласниците на госпожа Бонева.

   В края на урока всички пяха песен за добрите думи и госпожите отправиха послание да даваме и получаваме добрина.

 IV.

   На 20.02 бе проведен Беронов урок по математика с учениците от 1а и 3в клас. Опитахме се максимално да се доближим до атмосферата на времето и начина на преподаване на д-р Петър Берон. Урокът се проведе върху основата на взаимопомощ и повторяемост. Направихме взаимовръзка между математика и история. Учениците са горди, че носят името Бероновци и с радост носят емблемата на гърдите си.

V.

   На 13 март г-жа Долутарова, г-жа Йовчева и учениците от 4а и 3б клас проведоха урок по взаимоучителната метода на д – р Петър Берон.

   Урокът беше разделен на 2 части:

1 част – Презентация, в която беше показано значението на Рибния буквар и взаимоучителната метода за развитието на българското образование.

2 час – Урок по взаимоучителната метода на тема: „Човекът и неговото здраве“. Изцяло разработен върху съдържанието на Рибния буквар.

    Помощниците на учителите са учениците от 4а клас, а учениците – част от 3б клас.

Снимки може да видите тук