Годишни награди на РУО - София-град

Годишни награди на РУО - София-град

Годишни награди на РУО - София-град

Ученици от 25 ОУ „Д-р Петър Берон” показаха наученото по проекта на МОН „Твоят час”, заедно с други училища в Национален дворец на децата, гр. София. Инициативата е със средства по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год.  Проектът се финансира от Европейския съюз.

Основна цел на проекта е чрез различни инициативи да се развият допълнителни умения в учениците.

С гордост заявяваме, че талантливите ученици на 25 ОУ, с техен художествен ръководител г-жа Галина Гашева, бяха удостоени с грамота за постигнати отлични резултати и успешно представяне в „Заключителна представителна изява“ на проекта.

Наградата беше връчена лично от г-жа Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образование. Това само ни стимулира да продължим да гоним все по – високи цели и успехи.

25 ОУ „Д-р Петър Берон”– училище за победители!

Още снимки може да видите тук