KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS

KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS

На 16.02.19 г. ще се проведе вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език за ученици от училищата – членове на сдружение „Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“ KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS.

Това е най-голямото училищно състезание по английски език в света. То се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment. У нас състезанието KGL се провежда от сдружение „Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“. 25 ОУ "Д-р Петър Берон" е член на сдружението от учебната 2014 - 2015 година.

 

Състезанието ще се проведе

от 12:00 ч. на 16.02.19 г. (събота).

Всички участници трябва да са

в училище в 11:30 ч.

Да носят черен химикал. Работи се само с този цвят!!!

 Списък с учениците, допуснати до вътрешноучилищния кръг на състезанието по английски език за ученици от училищата – членове на сдружение „Асоциацията на Кеймбридж училищата в България“