Участие в олимпиади

Участие в олимпиади

За пореден път нашите ученици показаха отлични резултати на общинското ниво на олимпиадите по всички учебни предмети. Най-добре се представи Иван Гаджев от VII б клас, който се класира за участие в областните състезания по география, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия.

В олимпиадата по български език и литература взеха участие общо 19 ученици от VI и VII клас. Само Елена Маркова от VI а клас получи 28 от максимален брой 30 точки и се класира за областното ниво.

На Национална олимпиада по математика – общински кръг за ученици от IV до VII клас се явиха 49 бероновци, от които с представяне над 50% от максималния брой са 9 ученици. Класирани за областния кръг са четирима. Това са Константин Захариев от IV клас с пълен брой точки 21 и Петър Буглов от IV клас с 18,5 точки. На общинския кръг по география се явиха общо 31 ученици – 6 от V клас, 11 от VI клас, 14 от VII клас. За областния кръг се класираха Александър Маринов и Нина Георгиева от V а клас, Михаел Иванов от VI б и Иван Гаджев от VII б клас.

На олимпиадата по химия и опазване на околната среда се явиха 9 седмокласници, от които само един - Иван Гаджев, се класира за областен кръг с 80 точки.

В олимпиадата по биология и здравно образование участваха двама ученици от VII клас. Няма класирали се. На олимпиадата по физика се явиха 9 ученици. За областния кръг са класирани Елена Горчилова, Изабела Николова и Иван Гаджев от VII б клас.

В общинския кръг на олимпиадата по информационни технологии взеха участие 8 деца. За следващия етап се класираха Магдалена Пастухова, Йордан Радуилов, Димитър Костов, Кристиян Михайлов.

Да пожелаем на нашите представители на областните олимпиади успех и високи резултати!