Благородна професия

Благородна професия

Благородна професия

На 27 февруари в часа на класа на Vг клас гостува майката на Борис Тодоров, за да представи своята професия. Тя работи като акушерка и сподели какви са професионалните й задължения. Не скри и трудностите, които среща в работата си.

За нея обаче професията, освен необходимост, е и предизвикателство. С много вълнение дамата разказа и за неописуемата радост, която изпитва, когато поема новия живот в ръце.

Учениците слушаха с голям интерес и й задаваха въпроси.