Националното състезание „Аз и числата“

Националното състезание „Аз и числата“

Националното състезание „Аз и числата“

На 07.02.2019г. се проведе Националното състезание „Аз и числата“, организирано от Сдружението на българските начални учители и Синдиката на българските учители, със съдействието на Министерството на образованието и науката.

В него участваха 12 ученици от I – IV клас. Логическите и забавните задачи, включени в теста, бяха съобразени с възрастта на децата, а богатите илюстрации към тях - част от ключа към верните отговори. Трима от участниците получиха максималния брой точки – 50.

Учениците бяха наградени с грамоти за отличното си представяне.