140 години от приемането на Търновската конституция

140 години от приемането на Търновската конституция

140 години от приемането на Търновската конституция

На 16 април учениците от 25 ОУ „Д-р Петър Берон” отбелязаха 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция. Децата гледаха презентация за свикването на първия български парламент и дискутираха по темата за гражданските права и свободи в миналото и днес. Учениците обсъдиха ролята на Народното събрание, изпълнителната власт и съдебната система за утвърждаването на демокрацията в България и тяхното значение за  настоящото и бъдещото развитие на страната ни. Интерес предизвика и дискусията за мястото на България в Европейския парламент и възможностите за бъдеща реализация на младите хора.