Родителски срещи по класове

Родителски срещи по класове

Родителски срещи по класове

Уважаеми родители,

На  14.05.2019 г. /вторник/ от 18:00 ч. в 25. ОУ ще се проведе родителска среща за учениците от 1-ви, 2-ри, 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.

Заповядайте!