Родителска среща за родителите на приетите първокласници

Родителска среща за родителите на приетите първокласници

Родителска среща за родителите на приетите първокласници

Уважаеми родители,

На 12.06.2019 г. от 18:00ч. в 25. ОУ ще се проведе родителска среща с родителите на приетите първокласници.

Благодарим за доверието!

Заповядайте!