Неучебни дни

Неучебни дни

 

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че съгласно Заповед № РД 09-1496/ 06.06.2019 г. на министъра на образованието и науката, дните 17 и 19 юни 2019 г. са неучебни, поради провеждане на Национално външно оценяване за 7. клас.

 

от Ръководството