Прием след 7. клас

Прием след 7. клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Уведомяваме ви, че вече са определени училища за приемане на заявления на учениците (училища-гнезда) за участие в първи и в трети етап на класиране, както следва:

I. Всички училища на територията на област София-град, в които се обучават ученици в VII клас - за учениците от съответното училище.

II. Училища за приемане на заявления за участие в първи и трети етап на класиране на ученици, успешно завършили основно образование на територията на област София-град:

1. ПГТ.

2. 28. СУ "Алеко Константинов".

3. 132. СУ "Ваня Войнова".

4. 144 СУ "Народни будители".

5. 101. СУ "Бачо Киро".

6. 88. СУ "Димитър Попниколов".

7. 149. СУ "Иван Хаджийски".

8. 44. СУ "Неофит Бозвели".

9. 29. СУ "Кузман Шапкарев".

10. ПГТМД.

Успех в класирането!

от Ръководството