Изнесено обучение в Зоологическата градина - 1а и 1г клас