Еко спасител

Еко спасител

В 25 ОУ се сформира клуб "Еко спасители"

Общата цел на клуба е да допринесем за съхраняване на природата и ресурсите за бъдещите поколения.

Членовете на клуба изработиха план, с който очакват да постигнат намаляване на разходите за електрическа енергия и вода в училището. Някои от дейностите заложени в палана са:

 Смяна на старите  крушки
 Смяна на кранчета, ел. ключове и контакти 
 Засаждане на дръвчета
 Намаляване на загуби на топлинна енергия от радиаторите
 Намалява не на загуби на топлинна енергия от прозорците